Min målsætning

   Velkommen til

             Privat Dagplejen Tyrsted. Horsens

Trygge børn har det bedst.

Derfor vil jeg Sikre:

- At I forældre, føler jer trygge og glade, ved at jeg passer, det aller vigtigste I har -  jeres barn / børn.

- At give jeres barn/børn en god start på dagen og livet, så de får skabt et godt og solidt "fundament".

- At støtte børnene i deres, motoriske og sproglige  udvikling.

- At være nærværende,  og give det enkelte barn, den tryghed og omsorg det har brug for, så de får en god trivsel.

- At skabe nysgerrighed, og fremme lysten til læring.

- At tilpasse aktivitetsniveau , i leg og læring ud fra det enkelte barns alder og behov.

- Jeg er begyndt at sætte mig ind i pædagogiske læreplaner, har pt. fået lavet nogle plancher som er hængt på væggen.