Hvorfor vælge privat

   Velkommen til

             Privat Dagplejen Tyrsted. Horsens

Hvorfor vælge private dagpleje i Horsens

Private Dagpleje i Horsens

 

 

Fakta og fordele ved at vælge den Private Dagpleje i Horsens

 

 

Fordi du/i selv kan bestemme, hvem der skal passe din/jeres guldklump, prins eller prinsesse.

 

- Det er en del af "frit valg" ordningen.

 

- Jeg er selvstændig erhvervsdrivende, og har dermed mulighed for at tage på ture, som kommunale ikke kan.

 

- Jeg fastsætter selv min pris, og er derfor billigere end kommunale dagplejer og vuggestuer.

 

- Min pris er incl. alt

 

- Jeg har tilsyn som kommunale dagplejer.

 

- Der er søskende rabat.

Grundene er mange, for at vælge en Privat dagpleje her.

 

 

Det er et alternativ til den kommunale dagpleje. 

Jeg, min mand, mit hjem og min have, er godkendt af Horsens kommune.

Jeg er ikke ansat hos kommunen, men derimod selvstændig. Dvs. jeg bestemmer og planlægger selv,  min og børnenes hverdag.

- Det er ikke kommunens pligt at henvise børn til  mig, men det er deres ansvar, at sørge for tilsyn i mit hjem.

- Der kommer ingen gæstebørn hos mig.

- Dit barn skal ligeledes heller ikke ud i gæstepleje, derved undgår man flest mulige smitterisici. 

- Jeg har kun arbejde, så længe jeg har glade, og tilfredse børn, samt forældre.

- Jeg vil altid gøre mit absolut bedste, for at børnene har en god, og stabil hverdag hos mig.

Dine og mine Forventninger.

- Gensidig respekt.

- Gensidig information om barnes trivelse.

-Ændringer i barnes hverdag.

-Åben og ærlighed.